مشخصات فردی

hiringf 2

مجموعه میکرولب همواره  منتظر افراد علاقمند و با استعداد است تا گروه خود را قوی تر و بهتر از قبل هدایت کند.

 در حال حاضر جایگاه خاصی در مجموعه ما خالی نیست ولی شرکت همیشه نسبت به درخواست های استخدام خوشبین است

در صورت تمایل به استخدام در مجموعه میکرولب، فرم ذیل را پر نمایید

 

Verification